Skip to main content
news

КЛАСИРАНЕ XII-ти НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР ПО БОЧЕ ПЛЕВЕН‘2017

КЛАСИРАНЕ

ДИВИЗИИ  МЪЖЕ
.Дивизия М01

I. място –СУ „Св.Св. Кирил и Методии“- Карнобат

II. място – Дневен център- Плевен

III. място –ОЗ“Заведения за социални услуги“- Благоевград

2.Дивизия М02

I. място – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“- Бургас

II. място – ПУ „П.Р. Славейков“- Плевен

3.Дивизия М03

I. място – СУ „Св.Св. Кирил и Методии“- Карнобат

II. място – ПУ „Д-р. Петър Берон“ – Добрич

III. място – място – ПУ „П.Р.Славейков“ – Плевен

4.Дивизия М04

I. място – РЦ Сливен

II. място – РЦ Бургас

III. място – Дневен център Плевен

5.Дивизия М05

I. място – Дом за възрастни хора – гр. Твърдица

II. място – Дневен център- Плевен

III. място – Дневен център- Плевен

6.Дивизия М06

I. място – Дом за възрастни хора – гр. Твърдица

II. място – Дневен център- Плевен

III. място – сборен отбор от Плевен и Сливен

ДИВИЗИИ ЖЕНИ
1.Дивизия Ж01

I. място – СУ „Св.Св. Кирил и Методии“- Карнобат

II. място – ПУ „Д-р. Петър Берон“ – Добрич

III. място – ПУ „П.Р. Славейков“- Плевен

2.Дивизия Ж02

I. място – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“- Бургас

II. място – Дневен център- Плевен

III. място – ПУ „П.Р. Славейков“- Плевен

3.Дивизия Ж03

I. място – Дневен Център -Плевен

II. място – РЦ Сливен

III. място – РЦ Бургас

4.Дивизия Ж04

I. място – Дневен център – Плевен

II. място – сборен отбор от Бургас и Благоевград

Close Menu