Skip to main content

“ДОСТЪП ДО СПОРТ” В БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

На 03 декември 2013 година Спешъл Олимпикс България стартира национална кампания сред българските медии за присъединяване към Декларацията за достъп до спорт. Чрез приемането й, медиите ще допринесат за създаване на благоприятни обществени нагласи за достъпа до спорт на хората с интелектуални затруднения на национално, регионално и местно ниво. Чрез Декларацията за достъп до спорт българските медии ще изразят своята воля да бъдат среда, която подкрепя атлетите с интелектуални затруднения като дават гласност на техните постижения и ги подпомагат да споделят своите способности и успехи със своите семейства, близки и с местните общности.

Чрез промотирането на спорта за хора с интелектуални затруднения, Спешъл Олимпикс България подпомага процеса на тяхното включване в социалния контекст и отварянето на обществото към техните специфични потребности.

С цел разширяване на достъпа на хората с увреждания до спорт, по инициатива на Спешъл Олимпикс България, ключови български спортни организации, подкрепящи спорта за хора с интелектуални затруднения, измежду които Български футболен съюз, Български олимпийски комитет, Българска федерация по бадминтон, Българска федерация по лека атлетика, Българска федерация по ушу, Българска федерация по фитнес, Българска федерация по баскетбол, Българска федерация по конен спорт, Български съюз за физкултура и спорт и фондация “ПроСпорт”, приеха Декларация за достъп до спорт, по повод Международния ден на хора с увреждания – 3 декември 2005 година и в рамките на Международната година на ООН за спорт и физическо възпитание.

На 26 януари 2012 година, Народното събрание ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това ни вдъхнови, веднага да стартираме, още през 2012, Национална кампания «Достъп до спорт в общините» за присъединяване към Декларацията за достъп до спорт. До момента повече от 80 български общини са се присъединили към Декларацията, с гласовете на близо 800 общински съветника.

Съпричастието на Всяка медия е ключово за развитието на организирано спортно движение на хората с интелектуални затруднения в България, за създаването на позитивни обществени нагласи, благоприятстващи пълноценна социална реализация на тези наши сънародници, както и за утвърждаване на социалната мисия на българския спорт.

Молим след приемането на декларацията, да ни изпратите копие от декларацията, подписана от Вашето ръководство.

СПИСЪК НА МЕДИИТЕ ПОДКРЕПИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА ДОТЪП ДО СПОРТ

Close Menu