Skip to main content

“ДОСТЪП ДО СПОРТ” В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “ДОСТЪП ДО СПОРТ В ОБЩИНИТЕ”

 

С цел разширяване на достъпа на хората с увреждания до спорт по инициатива на Спешъл Олимпикс България, ключови български спортни федерации, подкрепящи спорта за хора с интелектуални затруднения, на 02 декември 2005 година приеха Декларация за достъпа до спорт в рамките на Международната година на ООН за спорт и физическо възпитание.

Насърчени от обръщението към местните власти от 3 декември 2011 година на г-жа Цецка Цачева – Председател на Народното събрание и вдъхновени от ратификацията на 26 януари 2012 година от Народното събрание на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Спешъл Олимпикс България стартира Националната кампания «Достъп до спорт в общините» за присъединяване към Декларацията за достъп до спорт.

Спешъл Олимпикс България изпрати до всичките 264 български общини призив всяка от тях да се присъедини към Декларацията чрез приемането й от общинския съвет до 03 декември 2013, а при възможност до 26 януари 2013 година – до заминаването на българската делегация за Световните зимни игри на Спешъл Олимпикс’ 2013 година. С този свой жест всяка община ще допринесе за създаване на благоприятни обществени нагласи за достъпа до спорт на хората с интелектуални затруднения във общината.

Чрез Декларацията за достъпа до спорт местните власти и местните спортни организации ще изразят своята воля да бъдат естествената среда, която подкрепя атлетите с интелектуални затруднения да тренират целогодишно, да участват в поне едно общински спортно състезание, да изявяват своите постижения и да споделят своите дарби и приятелства с местните общности.

До момента повече от 80 общини са се присъединили към Декларацията за достъп до спорт с гласовете на повече от 800 общински съветника.

Ние се убедихме, че съпричастието на Българските общини е ключово за развитието на организирано спортно движение на хората с интелектуални затруднения в България, за създаването на позитивни обществени нагласи, благоприятстващи пълноценна социална реализация на тези наши сънародници, както и за утвърждаване на социалната мисия на българския спорт.” – сподели при стартирането на кампанията проф. д.пс. н. Татяна Янчева – Председател на Спешъл Олимпикс България.

Президентът Росен Плевнелиев изрази своята подкрепа за инициативата на Спешъл Олимпикс България, призовавайки българските институции да подкрепят Декларацията за достъп до спорт.

СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ ПРИЕЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО СПОРТ

Close Menu