Skip to main content

Достъп до спорт

С цел разширяване на достъпа на хората с увреждания до спорт, по инициатива на Спешъл Олимпикс България, ключови български спортни организации, подкрепящи спорта за хора с интелектуални затруднения, измежду които Български футболен съюз, Български олимпийски комитет, Българска федерация по бадминтон, Българска федерация по лека атлетика, Българска федерация по ушу, Българска федерация по фитнес, Българска федерация по баскетбол, Българска федерация по конен спорт, Български съюз за физкултура и спорт и фондация “ПроСпорт”, приеха Декларация за достъпа до спорт, по повод Международния ден на хора с увреждания – 3 декември 2005 година и в рамките на Международната година на ООН за спорт и физическо възпитание.

Въодушевени от ратификацията на 26 януари 2012 година от Народното събрание на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Спешъл Олимпикс България стартира през 2012 година Национална кампания «Достъп до спорт в общините» за присъединяване към Декларацията за достъп до спорт. До момента повече от 80 български общини са се присъединили към Декларацията, с гласовете на близо 800 общински съветника.

На 03 декември 2013 година Спешъл Олимпикс България стартира Националната кампания и сред българските медии за присъединяване към Декларацията за достъп до спорт, както и нов етап на кампанията сред българските спортни федерации и спортни клубове.

Чрез Декларацията за достъп до спорт българските медии изразяват своята воля да бъдат среда, която подкрепя атлетите с интелектуални затруднения като дават гласност на техните постижения и ги подпомагат да споделят своите дарби и приятелства със своите семейства, близки и с местните общности. До момента са поканени над 40 български медии, като ежедневно техният брой нараства.

Спешъл Олимпикс България се обърна и към над 100 български спортни федерации и чрез тях към над 2000 спортни клуба с призив да се присъединят към Декларацията за достъп до спорт и да подкрепя атлетите с интелектуални затруднения, като организират целогодишно тренировъчна и състезателна дейност за тях.

 

Close Menu