Skip to main content

Годишна конференция

„Спортът – инструмент за социално включване“

5 декември 2023
Парк хотел “Витоша”, гр. София

РЕГИСТРАЦИЯ

Close Menu