news

Поздравителен адрес от министъра на физическото възпитание и спорта г-н Свилен Нейков