Skip to main content

ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДЕЖИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ЧРЕЗ СПОРТ

1 януари 2020 – 31 декември 2022

Референтен номер на проекта: 613106-EPP-1-2019-1-RS-SPO-SCP

Програма: Erasmus+

Координатор:  Спешъл Олимпикс Сърбия

Партньори:

Център за услуги за хора с интелектуални затруднения ‘TO ERGASTIRI’, Гърция
Спешъл Олимпикс България
Център за специално образование Янец Левча, Любляна, Словения
Сдружение за човешки права и социално приобщаване, Босна и Херцеговина
Тракийска асоциация за спорт сред природата, Турция 
Университет „Лудвиг-Максимилиан“-Мюнхен, Германия
Спешъл Олимпикс Словакия  
Спешъл Олимпикс Босна и Херцеговина

Общи цели:

 • Насърчаване на социалното приобщаване и равните възможности в спорта
 • Промяната на стереотипите, привличайки деца и младежи с интелектуални затруднения от маргинализирана група, да станат неразделни членове на спортната общност.
 • Да се ​​увеличи спортното участие на деца и младежи с интелектуални затруднения и по този начин да се увеличи социалното включване на тази група.

Специфични цели:

 • Стратегическо планиране на социалното приобщаване и равни възможности за подобряване на управлението и спортните дейности
 • Насърчаване на възможности и иновативни програми за участие, обучение и конкуренция
 • Поради това са необходими повишаване на осведомеността, обучителни дейности и процес на изграждане на общността, за да се спре дискриминацията и стигмата, с която се сблъскват децата с увреждания в спортния сектор, и да се улесни достъпът им до спорта.
 • Насърчаване на психологическите и социологическите фактори, включително нагласата към деца и младежи с интелектуални затруднения на родителите, треньорите, учителите и дори самите хора с ИЗ
 • Насърчаване на ефективни управленски практики и достъп до спортна инфраструктура, включително услуги, съоръжения и оборудване;
 • Насърчаване на образованието на заинтересованите страни;
 • Увеличаване на способността за привличане на подкрепа от медии, спонсори;
 • Преодоляване на трансграничните заплахи за почтеността на масовия спорт и всички видове нетолерантност и дискриминация.

Резултатите от предварителния анализ, осъществен от партньорите, демонстрират голямо несъответствие между съществуващото лидерство и добрите лидерски практики. Чрез различни образователни дейности проектът ще доведе до създаването, представянето и усвояването на различни структурни и етични правила, които да доведат до по-високо ниво на почтеност, организационна устойчивост, прозрачност, отчетност и приобщаваща среда за всички заинтересовани – атлети с и без интелектуални затруднения, треньори, партньори, доброволци.

Партньорите по проекта са с дългогодишен опит в областта на  развитието и насърчаването на приобщаващи практики. Експертите по проекта ще предоставят необходимата експертиза за създаването на висококачествено и въздействащо съдържание и да гарантират безпроблемно изпълнение на проекта. Резултатите от проекта ще се разпространяват активно, за да послужат и на други спортни организации за младежи с интелектуални затруднения на национално и международно ниво.

Close Menu