Skip to main content
news

Спортен празник в ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” – Шумен по случай Европейската седмица на спорта 2021

By 13/10/2021November 4th, 2021No Comments

Ученици с и без специални образователни потребности от шуменската Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ участваха заедно в състезания по баскетбол, волейбол, тенис на маса и дърпане на въже, за да отбележат Европейската седмица на спорта 2021. Спортните надпревари протекоха в рамките на провежданите и през 2021 г. от Спешъл Олимпикс България национална кампания ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! и глобална кампания ПРИОБЩАВАНЕТО Е РЕВОЛЮЦИЯТА.

Всички гимназисти демонстрираха завидна издръжливост и спортна воля, а за тяхната съпричастност и висока активност получиха специални грамоти от Спешъл Олимпикс България. Училищното ръководство бе вдъхновено от силата на приобщаването чрез спорт и изрази своята готовнст да оргаанизира такива мероприятия и в бъдеще.

В рамките на националната кампания в периода 23-30 септември 2021 г. Спешъл Олимпикс България организира промоционални спортни празници ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО! по футбол, народна топка, индивидуални умения с топка с участие на смесени отбори на младежи с и без интелектуални затруднения от Центрове за специална образователна подкрепа в различни точки на България.

Целта е да бъдат насърчени Центровете за специална образователна подкрепа, Регионалните центрове заедно с техни партньори и общообразователните училища да предложат нови възможности за децата с и без интелектуални затруднения да играят заедно национално популярните игри футбол и народна топка, както и други занимателни спортни игри.

Close Menu