Skip to main content

Тестове за гъвкавост

Гъвкавост в колянна става

тест за измерване на скъсяване на флексорите в колянна става

Измерва се на двата долни крайника с ъгломер в градуси.

Отбелязва се дали има нужда от обучение.

Гъвкавост в глезенна става

измерване на скъсяване на ахилесово сухожилие и плантарните флексори в глезенна става

Измерват се дорзална и плантарна флексия на двата долни крайника с ъгломер в градуси.

Отбелязва се дали има нужда от обучение.

Гъвкавост в тазобедрена става

тест на Томас за измерване на скъсяването на флексори в тазобедрена става

Измерва се обема на движение в тазобедрена става съответно на ляв и десен долен крайник с ъгломер в градуси.

Отбелязва се дали има нужда от обучение.

Гъвкавост в раменни стави

измерване на обема на движение в раменна става

Измерва се разстоянието между върховете на третите пръсти на ръцете със сантиметър в сантиметри на лява и дясна ръка.

Отбелязва се дали има нужда от обучение.

Close Menu