Skip to main content
news

Специални събития на световните зимни игри – среща за Глобално развитие

Среща на високо равнище за Глобалното развитие: Прекъсване на кръга на бедността и изключването на хората с интелектуални затруднения – За първи път, над 300 от световните лидери – от правителства, бизнеса, индустрията, образованието, иконимическото и социално развитие, медия и др. – ще се срещнат, за да изследват спешните нужди на хората с интелектуални затруднения в развиващия се свят. Състояща се в деня на Откриващата церемония на 30 януари 2013г., целодневната среща на високо равнище ще се фокусира на незадоволените здравни и социални нужди на хората с интелектуални затруднения; ще осведоми за тяхните дарби и потенциални приноси към обществото; ще идентифицира нужните дейности и ще интегрира тези дейности в национални и международни стратегии за развитие.

Close Menu