Skip to main content
news

Как се създават добри практики

Докладът на община Смолян за свършеното през 2013 и планираното за 2014 е чудесен пример как местната общност организира, осмисля и отразява включването на хората с интелектуални затруднения в графика с местни събития. Това е и смисълът от кампанията на Спешъл Олимпикс България “Достъп до спорт в българските общини”, все повече хора с интелектуални затруднения да излязат от домовете си и да покажат, че имат дарби и способности, с които да се гордеят. И единственото, от което се нуждаят е вярата в тях на техните близки и техните общности.

Close Menu