Skip to main content
news

БЛАГОДАРИМ НА ОБЩИНИТЕ ДАРИТЕЛИ:

ОБЩИНА ТЪГОВИЩЕ – дариала 3000 лв в подкрепа на Николай Панайотов (СО Търговище)

ОБЩИНА ХАСКОВО – дарила 2000лв в подкрепа на Юммю Халил (СО Хасково)

ОБЩИНА БУРГАС- дарила 3000 лв. в подкрепа на Десислава Янева (СО Бургас)

ОБЩИНА ПЛЕВЕН – дарила 1500 лв в подкрепа на Тоня Костова (СО Плевен)

ОБЩИНА ВАРНА – дарила 3000 лв в подкрепа на Михайл Георгиев (СО Варна)

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – дарила 3000лв. в подкрепа на Цветелина Викторова (СО Велико Търново)

Close Menu