news

Медиите подкрепят хората с интелектуални затруднения

By January 15, 2014 February 4th, 2020 No Comments

На 03 декември 2013 година Спешъл Олимпикс България стартира национална кампания сред българските медии за присъединяване към Декларацията за достъп до спорт, както и нов етап на кампанията сред българските спортни федерации и спортни клубове.

Чрез Декларацията за достъп до спорт българските медии изразят своята воля да бъдат среда, която подкрепя атлетите с интелектуални затруднения като дават гласност на техните постижения и ги подпомагат да създават приятелства и споделят своите дарби и умения със своите близки и с местните общности.

Удоволетворени сме от факта, че медиите проявяват все по-голяма чувствителност към хората с интелектуални затруднения, а репортажите и интервютата са ипълнени с възхищение към техните постижения, вместо с така познатото ни досега съжаление.