Skip to main content
news

Медиите подкрепят хората с интелектуални затруднения

На 03 декември 2013 година Спешъл Олимпикс България стартира национална кампания сред българските медии за присъединяване към Декларацията за достъп до спорт, както и нов етап на кампанията сред българските спортни федерации и спортни клубове.

Чрез Декларацията за достъп до спорт българските медии изразят своята воля да бъдат среда, която подкрепя атлетите с интелектуални затруднения като дават гласност на техните постижения и ги подпомагат да създават приятелства и споделят своите дарби и умения със своите близки и с местните общности.

Удоволетворени сме от факта, че медиите проявяват все по-голяма чувствителност към хората с интелектуални затруднения, а репортажите и интервютата са ипълнени с възхищение към техните постижения, вместо с така познатото ни досега съжаление.

Close Menu