Skip to main content
blog

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ПРАВАTA НА ДЕТЕТО В СПОРТА“

На 05 декември 2017, в рамките на Международната конференция “Достъп до спорт: спортът – инструмент за социално включване”, стартира НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ПРАВАTA НА ДЕТЕТО В СПОРТА“ в партньорство с фондация “ПроСпорт” и Дружество Европейско право.

Вдъхновени от подписаната на 08 ноември 2017 в Брюксел Съвместна декларация за защита на правата на децата в спорта между Европейските социални партньори в спортния скетор – UNI EUROPE, World Players Association (Световната асоциация на състезателите) и EASE (Европейска асоциация на работодателите в областта на спорта)инициативата на УНИЦЕФ за защита на децата от насилие в спорта и Консенсуса на МОК за превенция на злоупотребата и тормоза (в неинцидентното насилие) в спорта и Консенсуса на МОК за развитието на младите спортисти,  Спешъл Олимпикс България, Българската федерация по тенис и Българският съюз за физическа култура и спорт подписаха Съвместна декларация за защита на правата на децата в спорта, която е отворена за подписване от всички български спортни федерации с цел да се насърчи дебата между публичните власти, спортните федерации, спортните клубове, доставчиците на спортни услуги, училищата, общините и контролните органи за предизвикателствата и добрите практики за гарантиране на правата на децата в областта на спорта.

По време на Международната конференция “Достъп до спорт: спортът-инструмент за социално включване” (05 декември 2017), бяха представени резултати от пилотното изследване “Защита на правата на децата в спорта”, проведено от фондация “ПроСпорт” и Дружество Европейско право в рамките на международния проект “Добро управление в спорта”.

На 31 май и 01 юни 2018 година в София ще бъдем домакини на Европейската конференция „Защита на правата на децата в спорта“.

За допълнителна информация пишете на ел. поща: rights@prosport-bg.net

Close Menu