Skip to main content

Открити игри на Спешъл Олимпикс Македония’2004

 

22-23 юни 2004 г., Охрид (Македония)

Участие в откритите игри на Спешъл Олимпикс Македония на футболен отбор от ученици от Помощно училище “Теодосий Търновски” (Спешъл Олимпикс Велико Търново), отбор по лека атлетика от атлети Спешъл Олимпикс София, Спешъл Олимпикс Пловдив и от Дома за деца и юноши с интелектуални затруднения (с. Петрово, Стара Загора).

Close Menu