Skip to main content
news

Местен спортен празник – Хасково

Хасково

Ресурсен център Хасково организира местни състезания по футбол и народна топка всяка седмица. През март, Ресурсният център е организирал 4 състезания за деца и младежи със и без интелектуални затруднения – 2 по футбол за момчета (на 12ти и 26ти март) и 2 по народна топка (на 5ти и 19ти март), за момичета.

Close Menu