news

Местен спортен празник – Хасково

By March 26, 2014 February 4th, 2020 No Comments

Хасково

Ресурсен център Хасково организира местни състезания по футбол и народна топка всяка седмица. През март, Ресурсният център е организирал 4 състезания за деца и младежи със и без интелектуални затруднения – 2 по футбол за момчета (на 12ти и 26ти март) и 2 по народна топка (на 5ти и 19ти март), за момичета.