Skip to main content
news

Двудневен уъркшоп, организиран от Спешъл Олимпикс България на тема организационно развитие събра участниците в проекта SocPORT, финансиран по програма Еразъм+, 28-29 януари 2021

By 29/01/2021November 23rd, 2021No Comments

„Развитие и управление на организационната политика“ бе темата на двудневния онлайн уъркшоп по проекта SocPORT – ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДЕЖИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ЧРЕЗ СПОРТ. 

Той се проведе на 28 и 29 януари 2021 в платформата Blujeans. Участие взеха всички участници по проекта – Спешъл Олимпикс България, Спешъл Олимпикс Босна и Херцеговина, Спешъл Олимпикс Сърбия, Университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен, Център Янеца Левча – Любляна, Асоциация за човешки права и социално приобщаване (Босна и Херцеговина), Тракийска асоциация за спорт сред природата (Турция), Спешъл Олимпикс Словакия, „To Ergastiri” – Гърция. 

Първият ден бе посветен на вътрешноорганизационни дискусии. Бе направен преглед и оценка на първата проектна година и бяха обсъдени целите, дейностите и сроковете по втората проектна година. Партньорите проведоха пленарна дискусия за изпълнението, постиженията и предизвикателствата по проекта, най-вече ограниченията за провеждане на дейности поради епидемиологичната обстановка. 

Вторият ден бе отворен за достъп до всички заинтересовани. Покани бяха изпратени до Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, регионалните управления по образованието, училища партньори, спортни федерации и клубове, неправителствени организации, университети, Национална спортна академия.  

Сред дискутираните теми бяха инструменти за разработване на стратегически план за разработване на дългосрочни гаранции за защита на атлети с интелектуални затруднения. Бяха представени модели за оперативни процедури, организационната структура, взаимоотношенията със заинтересованите страни, мониторинг и одит. Специално внимание бе обърнато на Кодекс за защита на атлети с интелектуално затруднения. 

Уъркшоп: Видео 1    Уъркшоп: Видео 2    Уъркшоп: Видео 3

Официална уеб страница на проекта

Официална страница на проекта по Еразъм+

Close Menu