Skip to main content
blog

Спешъл Олимпикс България участва на Медиамикс

На най-големия медиен форум Media Mixx, които ще се проведе тази година в Албена от 4 до 7 юни, Спешъл Олимпикс България ще представи сред широк кръг медии своята Национална кампания Достъп до спорт за хората с интелектуални затруднения.

На 03 декември 2013 година Спешъл Олимпикс България стартира национална кампания сред българските медии за присъединяване към Декларацията за достъп до спорт. Чрез приемането й, медиите ще допринесат за създаване на благоприятни обществени нагласи за достъпа до спорт на хората с интелектуални затруднения на национално, регионално и местно ниво. Чрез Декларацията за достъп до спорт българските медии ще изразят своята воля да бъдат среда, която подкрепя атлетите с интелектуални затруднения като дават гласност на техните постижения и ги подпомагат да споделят своите способности и успехи със своите семейства, близки и с местните общности.

Съпричастието на Всяка медия е ключово за развитието на организирано спортно движение на хората с интелектуални затруднения в България, за създаването на позитивни обществени нагласи, благоприятстващи пълноценна социална реализация на тези наши сънародници, както и за утвърждаване на социалната мисия на българския спорт.

Close Menu