Skip to main content
news

Регионални спортни празници – Хасково

На 15 април в град Хасково се проведе регионален спортен празник, част от събитията в Европейската футболна седмица на Спешъл Олимпикс в рамките на националната промоционална кампания „ДА ИГРАЕМ ЗАЕДНО!”.

По време на празника се състоя турнир по футбол и народна топка с участие на смесени отбори на младежи със и без интелектуални затруднения от ОУ „Св.Иван Рилски“, гр. Хасково, ОУ „Св. Св. Кирил и Методии“, Хасково, ПУ „П.Р. Славейков“, гр. Харманли, ОУ “Иван Вазов”, гр. Харманли, ОУ “Христо Ботев”, гр. Мъглиж, ОУ “Христо Ботев” гр. Гълъбово, 4ОУ “Кирил Христов”, гр. Стара Загора. Партньори на игрите – РЦ Стара Загора и РЦ Хасково.

Официални гости на събитието бяха Добри Беливанов, областен управител на облас Хасково, Ралица Кисекчиева, директор дирекция “Образование, култура, спорт и социални дейности”, община Хасково, Снежана Николова, община Хасково и Дарина Панайотова, община Хасково.

Класиране:

Народна топка:

  1. Ресурсен център Хасково – сборен отбор
  2. ПУ „П.Р. Славейков“, гр. Харманли, ОУ “Иван Вазов”, Харманли

Футбол 1-ва девизия:

  1. ОУ “Христо Ботев”, гр. Мъглиж
  2. ПУ„Пенчо Р. Славейков“, гр. Харманли, ОУ “Иван Вазов”, Харманли

Футбол 2-ра девизия:

  1. Ресурсен център Стара Загора – сборен отбор
  2. ОУ “Христо Ботев” гр. Гълъбово
  3. Ресурсен център Хасково – сборен отбор

Close Menu