Skip to main content
news

Регионални спортни празници – Смолян

Участници – РЦ-Смолян с три отбора по футбол и три отбора по народна топка от  II-ро  ОУ „п-р д-р Асен Златаров“, IV –то ОУ “Стою Шишков” и I-во СОУ “Св.Св. Кирил и Методий”

Класиране футбол:

1. II-ро ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”

2. IV-то ОУ „Стою Шишков“

3. I-во СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“

 

Класиране народна топка

1. II-ро ОУ „Проф. д-р Асен Златаров”

2. IV-то ОУ „Стою Шишков“

3. I-во СОУ „Св.Св. Кирил и Методий“

 

Официални лица  на откриването:

Марин Захариев – зам. кмет на община Смолян

Костадин Бундов – началник на РПУ Смолян

Теодора Щерева – старши експерт в РИО на МОН

Даниела Керкелова – главен специалист община Смолян

Георги  Чешмеджиев – председател на областния съвет на БФС

Close Menu