Skip to main content

ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ЧРЕЗ СПОРТ – ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В СПОРТА“

10 ДЕКЕМВРИ 2020

Откриване на конференцията

 „ПРАВНА РАМКА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В СПОРТА“

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ГАРАНТИРАНЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В СПОРТА“

„СПОРТЪТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ“

Close Menu