Skip to main content

Млади Атлети

ЗА ПРОГРАМАТА

“Млади атлети“ е иновативна програма, която дава възможности на малки деца с интелектуални затруднения да бъдат активни, да се забавляват и да развиват основни спортни умения. Това е универсална програма, в която могат да участват родители, доброволци и учители у дома, в общността или училището. „Млади атлети“  включва активни игри, песни и други двигателни занимания за деца на възраст от 2 до 7 години. Програмата спомага за физическото, когнитивното и социално развитие –  умения, които са  изключително важни и извън сферата на спорта. Тя е забавна за децата с различни способности и често включва и деца без увреждания. Какви са целите? От 1968 г. Спешъл Олимпикс подпомага спортните заниманияи състезанията за по-големи  деца, младежи и възрастни. С програмата „Млади атлети организацията   подкрепя по-малки деца и техните семейства.

Целите са да:

  • участват деца с интелектуални затруднения, като чрез подходящи дейности, най-често игрови, се  насърчава тяхното физическо, когнитивно и социално развитие;
  • научат  семействата на деца с интелектуални затруднения каква подкрепа може да им предложи  Спешъл Олимпикс;
  • повиши информираността за възможностите на децата с интелектуални затруднения, като приобщава към заниманията здрави техни връстници, организира демонстрации и други събития.

Как започва?

Това ръководство за дейностите  съдържа основните инструкции за провеждане на заниманията, оборудване, препоръки и съвети. За да бъде успешно провеждането на съответното занимание, преди това трябва да се уверите, че разполагате с с основното спортно оборудване, от което се нуждаете.

Допълнителни ресурси на „Млади атлети“  програми за деца, младежи и възрастни с интелектуални затруднения са достъпни чрез Спешъл Олимпикс. Свържете се със Спешъл Олимпикс, за да научете повече за възможностите във вашата общност. Посетете сайта за достъп до ресурси и повече информация на: www.specialolympics.org/youngathletes

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

КОМПЛЕКС ОТ ЗАНИМАНИЯ ЗА МЛАДИ АТЛЕТИ

ОСНОВНИ УМЕНИЯ

СПОРТНА ПЕСЕН

Пейте със звука на “колелата на автобуса”. Подканвайте участниците детето да изпълнява действията от песента. Използвайте движения, които виждате детето да прави спонтанно.  Наблюдавайте децата дали извършват подобни на движенията от песента.

„Шпионирам те с малкото ми око“

Консумативи: конуси, маркери, пясъчни торбички

Участникът назовава името на даден обект, който е видим след което всички се състезават да стигнат до обекта с ходене, тичане пълзене, и т.н. Трудността на играта може да се развие чрез назоваване на характерна черта на обекта (цвят, форма и т.н.). Ако това е цвят, (например, синьо) всеки играч може да отиде до друг обект, който е син. Играчите могат да вървят по двойки, ако някой се затруднява цветове или формите.

Пътека с препятствия

Консумативи: конуси, маркери, обръчи

Дайте вербални инструкции на децата да разпознават цветове,  обекти както и обучение в броене, чрез назоваване на цветове, имена, номера, използвани във всяка дейност. Помолете  децата да повтарят след вас имената на обектите за които питате, включващи име, цвят и номер.

Поставете конуси, обръчи и т.н. децата играят докато „следват лидера“, Пейте или назовавайте движението, което правите, като използвате: над/под, около/между, включено/изключено, бавно/бързо.

Пълзящ червей

Клек напред, така че ръцете и краката са на земята и насърчават детето да се движи като червей с движение ръцете напред до лицева опора, след което се заема изходяща позиция с плъзгащо движение на долните крайници до ръцете.

Заешки скок

Клек напред, така че ръцете и краката са на земята участниците се подканват да скачат като зайчета, като движат ръцете напред и подскачат като долните крайници се приближават близо до ръцете.

Мостове и тунели

Тунел: Участникът образува тунел като долните и горни крайници са на земята. Друг участник чрез пълзене минава през „тунела“

Мостове: Един от участниците сядайки на земята успоредно с долните и горни крайници избутва таза перпендикулярно на земята, образува мост през, който останалите участници минават.

Съвети и препоръки:

Обърнете внимание на това приблизително колко пъти участникът може да извършва дейността (пълзящ червей, заешки подскоци) или колко време детето може да задържа мост или тунел.

Подканяйте за възможно повече повторения или повече време в продължение на няколко седмици, за по-доброто развитие на мускулната сила и издръжливост. Правете мостове и тунели, сила и здравина, докато участниците минават под тях.

ХОДЕНЕ И БЯГАНЕ

Следвай водача

Дава се команда да се следва „водача“ – този който води колоната.
методични указания: Водачът променя походката (бавно, бързо, маршируване и др.) като се следи дали децата движат ръцете правилно, според походката.

Ходене по пътека

Материали: конуси, подови маркери, обръчи

Децата следват пътека, направена от маркери, обръчи и конуси като се следи дали всяко дете преминава правилно през пътеката.

Стъпване встрани

Изпълнява се странично стъпване по сложени подови маркери. Маркерите могат да бъдат поставени на няколко крачки, така че детето да може да използва различни по цвят маркери.

Тичане и носене на предмет

Оборудване: пясъчни торбички.

Пясъчна торбичка се поставя на разстояние от стартовата позиция на детето. Детето тича до торбичката, взима я и поставя на стартовата позиция.

Може да се повтори няколко пъти за развиване на издръжливост.

Стилове на бягане

Демонстрират се няколко вида бягане (бавно, бързо с подскоци, клякане и др.) Всеки вид бягане си има собствен сигнал (звукова команда), при което детето трябва да разпознае сигнала и да направи съответното действие.

Съвети и препоръки:

Ако детето бяга с разпилени ръце и крака, трябва да се спре и да се работи на място с демонстриране на съответия стил бягане.(бягане на място)

Ако дължината на крачката е прекалено малка, трябва да се демонстрира бягане по подови маркери, които са на определено разтояние един от друг, като постепенно се увеличава разстоянието между маркерите.

Close Menu