Skip to main content

Младежки форуми

“Младежки форуми на Спешъл Олимпикс 2014”

в рамките на проект „Променяйки нагласите – променяме училищата”

Цел на Младежкия форум е да събере заедно двойки младежи на възраст между 12 и 17 години различни от общини. Всяка двойка представлява младеж или младо момиче с интелектуални затруднения и един партньор без интелектуални затруднения, които заедно ще бъдат делегати на техните общности, училища и общини.

Младежкият форум ще бъде организиран в няколко последователни етапа:

  1. Първа сесия на Регионални младежки форуми’2014 – 14-30 април 2014 г.

10 регионални младежки форума ще бъдат организирани с активното вклюване на младежи-лидери без увреждания.

Всяко училище се представлява от един ученик, който ще вземе участие във Форума, съвместно с избран от него атлет на Спешъл Олимпикс.

Участниците-делегати следва да направят репортаж за проведените игри, който да изпратят впоследствие на ел. поща: sobg@prosport-bg.net, в срок от 3 дни след регионалният празник, който са отразили. Репортажите следва да включват интервю с голмайсторите, с поне 3 играчи от чужди отбори, снимки.

На регионалните форуми, делегатите следва да носят:

  • Химикал, тефтер, фотоапарат (при възможност);

Условия за участие в Регионални Младежки форуми’2014:

Ø Участие в образователна програма “Включи се”

Ø Участие в промоционално събитие на Спешъл Олимпикс

Ø Проява на активен интерес към хората с увреждания и желание за участие в Общински младежки форум

Ø Самоинициатива в избора на партньор – атлет на Спешъл Олимпикс

Ø Доказано участие в досегашната дейност на Спешъл Олимпикс

Цели на Регионалните младежки форуми’2014:

Ø Да представи включващи практики;

Ø Да обсъди възможни стратегии за промяна на обществените нагласи към хората с интелектуални затруднения;

Ø Да създаде общински партньорски клуб и да  наминира  младежки делегати за Националния младежки форум.

  1. Номинация на делегати

Номинациите се разглеждат и одобряват от Спешъл Олимпикс Бъргария. Национална комисия избира по един делегат от всяка община за Националния младежки форум.

Правила за номинация на делегати на Национален Младежки форум:

  1. Участие в Общински младежки форуми
  2. Представяне на писмено есе, или репортаж на следните теми:

Ø “История на атлет на Спешъл Олимпикс”

Ø “Да играем заедно със Спешъл Олимпикс”

Ø “Репортаж за събитие на Спешъл Олимпикс”

Ръкописните или компютърни текстове трябва да бъдат предадени до 15 май 2014 на адреса на Спешъл Олимпикс: София 1000, бул. „Княз Дондуков” No. 5 вх. В ап. 27 или по електронен път на Е-майл sobg@prosport-bg.net или да се представят в Плевен

III. Първа сесия на Национален младежки форум – 19-20 юни, гр. Плевен

Събира 10 двойки делегати с техни партньори в гр. Плевен. Всеки делегат ще:

Ø Трябва да отрази участието на атлетите от неговата община на Националните Спортни игри на Спешъл Олимпикс.

Ø Има възможност да публикува своя репортаж в бюлетина на Спешъл Олимпикс

Ø Вземе участие в обучение на репортери, организирано от СО

Участниците в първата сесия на Националния младежки форум представят опита, преживяванията и наученото на втората сесия на Регионалния форум.

  1. IV. Репортажи за местните училищни общности

Репортерите имат за цел:

Ø Представяне на натрупания опит и впечатления от Първата сесия на Регионалния младежки форум и на Национални младежки форуми

Ø Медийно отразяване на тяхната делегация

Ø Организиране на тържество

  1. V. Втора сесия на Национален Младежки форум, която ще се проведе в рамките на една седмица от 7-8 септември 2014 в София:

Участват 10-те двойки делегати с цел отразяване на заминаването на Националната делегация за Европейските летни игри на Спешъл Олимпикс 2014.

  1. VI. Трета  сесия на Национален Младежки форум – 22 септември 2014, гр. София

Участват 10-те двойки делегати заедно с членовете на българската делегация в Антверпен‘2014 с цел отразяване на пристигането на българската делегация от Европейските летни игри.

VII. Четвърта  сесия на Национален Младежки форум –  3 декември 2014, гр. София

Участват 10-те двойки делегати и заедно с членовете на българската делегация от Антверпен‘2014 представят постиженията за 2014 година.

Повече за младежките форуми на Спешъл Олимпикс може да видите тук

Close Menu