Skip to main content
news

Младежки форуми на Спешъл Олимпикс

Спешъл Олимпикс България продължава развитието на програмата “Младежки форуми” по време на турнирите по футбол и народна топка. В младежките форуми участват двойки – един Спешъл Олимпикс атлет и един партньор от училище с интегрирано обучение.

Процедурата по избиране на делегати в младежките форуми е следната. Провежда се училищен форум в партньорско училище с интегрирано обучение. В него вземат участие поне 5-7 двойки, от които се излъчва една, която влиза в делегацията за Регионалните Спортни игри. Именно тази двойка участва в регионалния младежки форум на тема „Стани ФЕН!”.

Регионалните младежки форуми ще излъчат десет двойките-делегати, които да вземат участие в Националния младежки форум на Спешъл Олимпикс България’ 2014г. Националният младежки форум ще работи по проблемите на социалното включване на хората с интелектуални затруднения в рамките на четири сесии до края на годината.

Първата сесия на Националния младежки форум ще се проведе в гр. Плевен на 19 и 20 юни. Втора сесия 7-8 септември, гр. София. Трета сесия 22-23 септември, гр. София. Четвърта сесия 3 декември, гр. София.

Участниците в младежките форуми трябва да са на възраст между 11-17 г.

Close Menu