Skip to main content

Тестове за баланс

Стоеж на един крак с отворени очи

Измерва се времето и броя ставания и сядания на стол.

Лактите са в 900 флексия плътно до тялото. Повторенията се изпълняват възможно най-бързо.

Close Menu