Skip to main content

СО в европейския парламент

Кампания на Спешъл Олимпикс в Европейския парламент в подкрепа на Европейските летни игри на Спешъл Олимпикс, Антверпен ’14

 

С цел да подпомогне дейността на Спешъл Олимпикс в Европа, Спешъл Олимпикс България апелира за съдействието на българските евродепутати за изменение  в проектобюджета на ЕС от 2013 година, чрез което да се осигури финансова подкрепа за организацията и ще подпомогне атлети от 28 Национални програми на Спешъл Олимпикс от Европейския съюз.

Спешъл Олимпикс провежда както ежегодни, така и специални събития. През септември 2014 година Белгия ще е домакин на Европейските летни игри на Спешъл Олимпикс. В това събитие, в рамките на 10 дни, ще вземат участие над 2,000 атлети и техните делегации от 58 държави, включително 16 атлети от България. Като част от Летните игри, около 30 белгийски града ще посрещнат тези атлети, а в Антверпен ще се проведе главното събитие. Повече от 4,000 доброволци ще допринесат за провеждането на  това многоспортово състезание уникално по рода си. Паралелно със спортната програма са планирани други научни и образователни програми, както и програма за семействата на атлетите. Много специални събития ще бъдат организирани преди, по време и след игрите.

Спешъл Олимпикс се обръща към Европейския парламент с предложение да окаже съдействие  за подготовка за това събитие, като предвиди 2 милиона евро финансиране от Европейския съюз в рамките на проектобюджет 2014, по линия 15 02 10.

Ако бъде прието това изменение, то ще позволи на атлети с интелектуални затруднения от 28-те страни-членки на ЕС, включително от България, да тренират, да се подготвят и да участват на игрите. Игрите в Белгия ще бъдат чудесен повод за нашите атлети да общуват с други атлети от цяла Европа. Игрите обещават да внесат осезаема промяна в живота на атлетите и техните семейства. Дейностите на Спешъл Олимпикс ще придадат европейска добавена стойност в областта на образованието, спорта, социалното включване и здравеопазването – ценности, близки до сърцето на Европейския Парламент.

Спешъл Олимпикс България се надява, че може да разчита на подкрепата на българските евродепутати за предвиждане на финансиране за българските и европейски граждани с интелектуални затруднения.

Close Menu