Skip to main content

РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТРЕНЬОРИ И УЧИТЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ С ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

 

Поради продължаващата ситуация на ограничителни мерки, свързани с разпространението на Ковид-19, предлагаме на вниманието на треньори, учители и специалисти, които работят с всички възрасти на хора с интелектуални затруднения за провеждане на спортни занимания. 

В събраните ръководства, наръчници, видеа може да намерите методи, идеи и примери, разработени от Спешъл Олимпикс и партньори от целия свят.  

За повече информация: sobg@sobg-bg.org

 

ЛИЦАТА НА ФУТБОЛА е онлайн портал, който Спешъл Олимпикс стартира по повод Европейската футболна седмица #EFW2020. С помощта на дигиталните технологии порталът #FacesofFootball дава възможност на атлетите да продължат да тренират онлайн, да се състезават и най-важното да са свързани с колегите си, треньорите и привържениците, независимо какви ограничения има. 

“Лицата на футбола/Faces of Football”, Спешъл Олимпикс, онлайн портал: https://specialolympicsfacesoffootball.com/

 

Онлайн предизвикателство на Спешъл Олимпикс България: Бъди силен! Бъди гъвкав! Бъди издръжлив! – основано на системата ФИТ5. 

Система за влизане във физическа форма и постигане на добри резултати чрез физическа активност, начин на хранене и хидратация​, ръководство: Fit-5-Guide

„Карта за седмично проследяване на упражненията, храненето и хидратирането“, бланка:

„Карта за годишно проследяване на упражненията, храненето и хидратирането“, бланка:

 

РАЗЛИЧНИ ИГРИ 

 “Адаптирани спортове. Практика: Баскетбол”, НСА, Асоциация за развитие на българския спорт, тренировка, видео: https://www.youtube.com/watch?v=HKAGMRXRUuE 

 “Адаптирани спортове. Практика: Зимни спортове”, НСА, Асоциация за развитие на българския спорт, тренировка, видео: https://www.youtube.com/watch?v=DrbBJmMwMdQ 

 “Адаптирани спортове. Практика: Playdagogy”, НСА, Асоциация за развитие на българския спорт, тренировка, видео: https://www.youtube.com/watch?v=v41QH6McPTk 

 

 НАРЪЧНИК с методи и конкретни игрови схеми за използването им за работа с хора с интелектуални затруднения, разработен съвместно от Асоциация за развитие на българския спорт и Спешъл Олимпикс Ирландия. 

„Обучение Чрез Спорт (ОЧС) за Приобщаване“, Асоциация за развитие на българския спорт, Спешъл Олимпикс Ирландия, наръчник за младежки работници и спортни специалисти, ръководство: https://www.bulsport.bg/uploads/36675.file/EYE_Guide_BG.pdf 

 

 ПРОГРАМА “МЛАДИ АТЛЕТИ” (за деца от 2 до 7 години) на Спешъл Олимпикс България 

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 1: https://www.youtube.com/watch?v=LLGQG4cMk8w 

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 2: https://www.youtube.com/watch?v=XlCe1qQyUEU 

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 3: https://www.youtube.com/watch?v=Qxzafu6KxZI 

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 4: https://www.youtube.com/watch?v=dvrxMOLDEF8 

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 5: https://www.youtube.com/watch?v=N6YFjgRUP7A 

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 6: https://www.youtube.com/watch?v=5CpiykrBc8M  

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 7: https://www.youtube.com/watch?v=bzgytSmVUXA 

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 8: https://www.youtube.com/watch?v=RQNV7zsEyX8  

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 9: https://www.youtube.com/watch?v=NXXqMfAZkaA  

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 10: https://www.youtube.com/watch?v=7fO-yrTueB8  

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 11: https://www.youtube.com/watch?v=YTgQW1TQO5c 

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 12:https://www.youtube.com/watch?v=_CNdtQWtdqs 

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 13: https://www.youtube.com/watch?v=cjgPx5COE7Y  

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 14: https://www.youtube.com/watch?v=A0TrD41v0k8  

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 15: https://www.youtube.com/watch?v=1rjQbT6ILQc  

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 16: https://www.youtube.com/watch?v=6Nf2L_Cu3wQ  

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 17: https://www.youtube.com/watch?v=-etEdG7aKBU  

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 18: https://www.youtube.com/watch?v=hpKF35NuxFM  

Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 19: https://www.youtube.com/watch?v=ouzgvQGkHgg  

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, Спешъл Олимпикс България, практически занимания, видео 20: https://www.youtube.com/watch?v=RKQKXZN0VCc  

“Програма “Млади атлети” за деца от 2 до 7 години”, практически занимания, Спешъл Олимпикс България, видео 21: https://www.youtube.com/watch?v=ZHi-p_CwI58 

 

“Уебсайт  за самоподготовка – инструменти, файлове, информация и съвети, от които се нуждаетe”, Спешъл Олимпикс, онлайн портал: https://resources.specialolympics.org/?locale=en 

“Платформата с ресурси за онлайн обучение на треньори, инструктори и учители”, Спешъл Олимпикс, онлайн портал: https://learn.specialolympics.org/ 

Close Menu