news

Местен спортен празник – Велинград

By March 24, 2014 February 4th, 2020 No Comments

Велинград

На 24 март 2014, ОУ „Неофит Рилски“ и ПУ „Драган Манчов“ участваха в спортен празник по футбол и народна топка, проведен в ОУ „Неофит рилски“, Велинград. Четири обединени отбора с 28 атлети със и без интелектуални затруднения взеха участие в местния спортен празник.