news

Специални събития на световните зимни игри – програма Здрави атлети

By January 22, 2013 November 16th, 2019 No Comments

Здрави атлети – Лекари доброволци ще предлагат на състезаващите се атлети разнообразие от безплатни здравни изследвания, включително стоматологични, на зрението, на слуха и физиотерапия. Минали прегледи на Здрави атлети са променили живота на много атлети, разкривайки пренебрегвани и нелекувани здравни проблеми.