Skip to main content
news

II-ят Национален обучителен семинар

На 03-05 декември 2009г. в Националната Спортна академия се проведе II-ят Национален обучителен семинар за развитието на баскетболасред хората с интелектуални затруднения под ръководството на доц.д-р Росица Църова (НСА), доц. Крьстьо Църов (НСА) и д-р Милена Алексиева (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи”) и ст.ас. Стоян Денев (ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи”), в който взеха участие над 40 инструктори по баскетбол за хора с интелектуални затруднения – учители от ресурсни центрове, треньори, студенти и преподаватели от НСА.

Close Menu