Skip to main content
news

Ресурсен център Враца приветства инициативата 6Април

Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности-Враца приветстваха инициативата за присъединяването на страната ни към световната кампания 6Април и предоставиха информация за техните дейности.

Институцията работи за специализирана подкрепа в процеса на включване на деца и ученици със специални потребности в условията на общото образование и в тази си мисия използва различни подходи и методики за повлияване на способностите на децата.

От тази учебна година в Ресурсния център се организират занимания по йога и децата и техните родители показват своето задоволство. Организират се спортни прзници, понякога съвместно с училищата и детските заведения. От 2011 до 2013 година Ресурсен център-Враца е била партньор по многостранен проект по секорна програма “Коменски”, като той е ориентиран към приобщаване на деца и ученици със СОП чрез игра и спорт, адаптирани към специалните им поребности. – “Популярни игри и спорт”.

Повече за инициативата може да видите тук.

Close Menu