Skip to main content
news

Световен младежки форум’ 2007

По време на Световните летни игри’ 2007 се провежда IVя Световен Младежки Форум. 58 младежи със и без интелектуални затруднения от едно и също училище или общност ще прекарат тези 10 дни като лидери на нашето младежко движение. Те обсъждат новите възможности, споделят успешни практики в отговор на предизвикателствата за разширяването на движението, като въвлекат млади хора в техните училища и общности.

Всеки млад човек може да допринесе за промяната на нагласите в своята общност, като предизвика връстниците си да поемат задължението да забранят употребата на думата „Б” (бавноразвиващ се) и да се включат в местната програма на Спешъл Олимпикс.

За повече информация за Младежките форуми на Спешъл Олимпикс в България пишете на Мария Славова (Граждански институт) – ел. поща: maria@civilinstitute.org

Close Menu