Skip to main content

ПРОГРАМА

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ

СПОРТЪТ – ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

10 декември 2021г.

 

Организатори:

Спешъл Олимпикс България, Фондация „ПроСпорт“, Дружество Европейско право

Място:

Платформата Microsoft Teams

ВРЕМЕ
ТЕМА НА ПАНЕЛА
10.00 – 10.15
Официално откриване на конференцията:
• инж. Храбър Натов, председател на Спешъл Олимпикс България
• Виктор Христов, представител на атлетите в УС на Спешъл Олимпикс България
• Яничка Труева, зам. министър на младежта и спорта
• Надя Клисурска, зам. министър на труда и социалната политика
• Саня Саранович, зам. представител на УНИЦЕФ за България
10.15 – 10.45
Церемония по обявяване на годишните награди ПроСпорт‘2021
10.45 - 11:45
Първи панел: „СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“
• Предизвикателства пред отразяването на спорта за хора с увреждания, Величка Недялкова, ZDF (Втора германска телевизия)
• От лице-в-лице към виртуален приобщаващ спорт, Емилия Испас, Спешъл Олимпикс Румъния
• Достъпност на българските спортни организации в Интернет, Диана Банчева, Спешъл Олимпикс България, Граждански институт
• Влияние на средствата и методите на адаптирания баскетбол върху физическата дееспособност на хората с интелектуални затруднения, доц. Мариана Борукова, НСА "Васил Левски"
• Приобщаващата сила на баскетбола - проект "BasketJoy", доц. Стефка Джобова, НСА, “Васил Левски”
• Предизвикателства и перспективи пред програмата ФИТ 5, д-р Ивелина Кирилова, НСА “Васил Левски”
• Спортът е за всички – силата на несломимия човешки дух, Георги Гаев, СК ,,Олимп-спортът е равнопоставен" за хора с увреждания - град Русе
Панелна дискусия
11.45 – 12.45
Втори панел: „СПОРТ ЗА ДЕЦА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ“
Модератор: Диана Банчева, програмен координатор на Спешъл Олимпикс България
• Спортът- средство за приобщаване и социализация на децата със специални образователни потребности, Димчо Марков, РЦПППО-Сливен
• Приложение на терапевтичното катерене при деца със специални образователни потребности, Вили Евтимова, Special Summits - терапевтично катерене и спорт за деца със специални образователни потребности
• Плуване за деца 0-1 г и над 5 годишна възраст, Антоанета Драганова, Спортно училище "Георги Бенковски" Варна
• Спортът е вода и храна, Емил Нешев, треньор по джудо за деца с аутизъм
• Социално включване чрез фигурно пързаляне, Милена Димитрова, национален треньор по фигурно пързаляне на Спешъл Олимпикс България
Панелна дискусия
12.45 – 13.45
Трети панел: „СПОРТ ЗА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА“
Модератор: д-р Христо Христозов, национален директор на Спешъл Олимпикс България
• Народните игри, като средство за физическо, социални и нравствено израстване на децата в предучилищна възраст, Надзифе Чангалова, ДГ “Детелина”, с.Туховища
• Спортът - възприемане на света, Росица Димитрова, ДГ “Патиланско царство”, Стара Загора
• Успешно приобщаване на децата със специални образователни потребности в детската градина, с помощта на спорта и игрите, Боряна Консулова, ДГ "Слънчо" - Пазарджик
• Училищни спортни практики в условия на ограничения, Александър Димитров, Спешъл Олимпикс Смолян
• Лицата на спорта’2021, Тодорина Миланова, Спешъл Олимпикс България
Панелна дискусия
13.45 – 14:45
Четвърти панел: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО В СПОРТА“
Модератор: Диана Банчева, програмен координатор на Спешъл Олимпикс България
• Силата на доброволчеството за приобщаване чрез спорт, Виктор Фам, студент в НСА “Васил Левски“, доброволец в програмата по баскетбол на Спешъл Олимпикс България
Панелна дискусия
14.45 – 15.45
Пети панел: „ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В СПОРТА“
Модератор: инж. Храбър Натов, председател на Спешъл Олимпикс България
• Стандарти за закрила и здравословни отношения в спорта, д-р Христо Христозов, изпълнителен директор на фондация ПроСпорт, национален директор на Спешъл Олимпикс България
• Етични стандарти за работа с деца и младежи в спорта, Диана Банчева, Спешъл Олимпикс България, Граждански институт
Панелна дискусия
15.45 – 16.00
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Close Menu