Skip to main content

Спешъл Олимпикс България партнира в редица проекти, финансирани по програма Еразъм+ за реализацията на дейности, свързани с развитието на уменията на хора с интелектуални затруднения чрез спорт, както и за промяна на нагласите към техните умения и пълноценното им приобщаване в различни сфери на обществения живот.

ПРИОБЩАВАЩ БАСКЕТБОЛ – ОТ ДОМА ДО ИГРИЩЕТО
Период: 1 март 2021 – 28 февруари 2023

ОВЛАСТЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ЧРЕЗ СПОРТ
Период: 1 януари 2020 – 31 декември 2022

Close Menu