Skip to main content

Контакти

Спешъл Олимпикс България

Адрес: София 1000, бул. “Княз Дондуков” No. 5  вх. 3 ет. 7 ап. 27
тел./факс 02/ 986 66 91;
ел. поща: sobg@prosport-bg.net

 

Оперативен екип:

д-р Христо Христозов (Национален директор) – тел.: 0887 991 663

Диана Банчева (Програмен координатор) -тел.: 0885 321 361; ел. поща diana@sreda.net

Close Menu