Skip to main content
news

Годишни награди “ПроСпорт’2021”

Наградите „ПроСпорт‘2021 се връчват в рамките на онлайн конференцията „Спортът – инструмент за социално включване“ на 10 декември 2021. Наградите „ПроСпорт“ са учредени през 2006 година от фондация „ПроСпорт“ и Спешъл Олимпикс България и се връчват за значим принос за разширяването на достъпа до спорт, за развитието на доброволчеството в спорта и на социалната мисия на спорта в България.

КАТЕГОРИЯ „ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС“ МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА – СТАРШИ РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ В СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – БУРГАС. Наградата е за отдадената й работа и дългогодишен принос към развитието и привличането към спорта на деца със специални образователни потребности. Благодарение на нейните усилия и иновативни подходи учениците се докосват до магията на спорта боче.  В училището е изградено игрище за боче, със свой отбор по боче. Марияна Георгиева тренира учениците и се стреми максимално да осигурява техните спортни изяви в извънучилищна среда, убедена че спортът е изключително полезен за атлетите със специални потребности. Участието й в  национални и международни форуми допринася за разпространението и практикуването на спорта сред ученици със специални потребности.  Опитът си събира в сборници, които могат да се използват от всички специалисти с интерес към спорта при ученици със специални потребности.
 
КАТЕГОРИЯ „ДОБРОВОЛЕЦ“ ВИКТОР ФАМ – СОФИЯ, студент в Национална спортна академия “Васил Левски”, специалност “Баскетбол” за постоянството, последователността и резултатността в участието си за подготовката на атлетите от обединения отбор по баскетбол на Спешъл Олимпикс България и НСА.
 
КАТЕГОРИЯ “ДЪРЖАВНА ИНСТИТУЦИЯ” РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ЛОВЕЧ за отдадената работа и множеството инициативи за приобщаване на децата ,  организацията на спортни празници в редица училища в област Ловеч през 2021.
 

КАТЕГОРИЯ

„ГРАЖДАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ“

ФОНДАЦИЯ “СОШЪЛ ФЮЧЪР” С КАУЗА JAMBA – СОФИЯ за организацията и провеждането на спортния маратон Run2gether България – благотворително бягане по обединен двойки, съставени от партньор и човек с различни възможности. Мисията на маратона е изграждане на спортна култура и подобряване на здравословния начин на живот на хора с увреждания в България, както и социално въздействие и промяна на нагласите на обществото към тях.
 

КАТЕГОРИЯ „СПОРТЕН КЛУБ“

 

СПОРТЕН КЛУБ „ДЖУДО” ПРИ СК „ЛЕВСКИ” – СОФИЯ за добрата практика на клуба в приобщаване на деца и младежи със състояния от аутистичния спектър  и интелектуални затруднения и за предоставяне на базата на клуба за вдъхновяващи тренировки, водени от Емил Нешев.

 

КАТЕГОРИЯ “СПОРТНА ФЕДЕРАЦИЯ”

 

НАЦИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ЛИГА за дългогодишната подкрепа за развитието на организирано баскетболно движение на хората с увреждания в България, за създаването на позитивни обществени нагласи, благоприятстващи тяхната пълноценна социална реализация, както и за утвърждаване на социалната мисия на българския спорт.
 

КАТЕГОРИЯ „УЧИЛИЩЕ“

 

ОУ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” – ВАРНА – за успешното организиране на вътрешни спортни събития в условията на ограничения с участието на деца с различни възможности.

 

КАТЕГОРИЯ „ТРЕНЬОР“

 

МИЛКА МИХАЙЛОВА, треньор по лека атлетика в СК “Милка Михайлова” – Перник и годишната подготовка и осигуряване на участие в спортни занимания на над 300 деца годишно.

 

КАТЕГОРИЯ “МЕДИЯ”

 

ВЕЛИЧКА НЕДЯЛКОВА, журналист от немската обществена телевизия ZDF за изключителен принос в промяната на стереотипите за хората с увреждания и утвърждаване на международно признати стандарти чрез организацията и координацията на телевизионно отразяването на спортните постижения на атлети с увреждания по време на Пара олимпийските игри в Токио през 2021. Стартира отразяването на игрите за хора с уреждания през 1996 г. в Атланта и днес има 13 Пара олимпийски игри зад гърба си.

 

КАТЕГОРИЯ „ДЕТСКА ГРАДИНА“ ДГ “СЛЪНЧО” – ПАЗАРДЖИК – за организацията на спортни празници с участието на деца със и без специални образователни потребности, ученици от спортното училище и треньори от местни спортни клубове и постигане на медийно отразяване, с което допринасят за създаването на положителни нагласи към хората с интелектуални затруднения.

 

За контакт с медиите: Диана Банчева, 0885 321 361, diana@sreda.net

Close Menu